Trumpi vestuvių sveikinimai

Sveikiname sukūrus gražų šeimos židinį. Linkime, kad Jūsų šeimos židinys nesmilktų, o degtų atvira ir labai labai karšta liepsna!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5593 SMS kaina 0,30 €

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Linkiu jums sutuoktuvių proga abipusio sutarimo ir ištikimybės. Būkite laimingi!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5246 SMS kaina 0,30 €
Linkim eiti per žemę laimingiems, kasdien lai saulės spindulių nestinga ir vien tik obelų žiedais jums sninga!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5239 SMS kaina 0,30 €
Saugokit židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
Mylėkite viens kitą iš visos širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5238 SMS kaina 0,30 €
Linkim eiti per žemę laimingiems, kasdien lai saulės spindulių nestinga ir vien tik obelų žiedais jums sninga!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 5235 SMS kaina 0,30 €
Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį virs kuris –
Tai abudu griūsite.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3760 SMS kaina 0,30 €
Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3759 SMS kaina 0,30 €
Esat jūs abu jauni –
Buvo gera linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3758 SMS kaina 0,30 €

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be priekaištų ir pažadų.
Mylėkit taip, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3756 SMS kaina 0,30 €
Jei sieksite laimės, tai siekit kartu,
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių,
Rytojun lyg pasakon ženkit.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3753 SMS kaina 0,30 €

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis, kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3745 SMS kaina 0,30 €
Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3740 SMS kaina 0,30 €
Gyvenkite abu kaip žmonės,
Viens kitą mylintys labai.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys...
Ir net jei klysit, likite kartu.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3739 SMS kaina 0,30 €
Jei bus sunku, jūs ženkit neparpuldami ir savo antrą pusę saugokit kely. Linkiu išlikti amžinai drauge ir kasdienybėj nepamiršti, kaip stipriai mylit vienas kitą!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3738 SMS kaina 0,30 €
Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami,
Bet meilės kelias... jis kiekvieno kitas
Ir jį tik pats surast gali.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3737 SMS kaina 0,30 €
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas,
Tegul jau niekas neišskirs.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3736 SMS kaina 0,30 €

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Jūs plaukus laikas sidabru papuoš.
Bet būkit širdimi jauni jūs visad
Kaip žaluma pavasario miškuos.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3734 SMS kaina 0,30 €
Jūs sutarėt kartu nunešti didžią naštą,
Būti viens kitam ir meile, ir draugu.
Ir iškentėti viską, ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Būkite laimingi, mielieji!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3733 SMS kaina 0,30 €
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau.
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą rėžia,
O du takai į vieną platų kelią susilieja.

Būkite kartu laimingi!
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3731 SMS kaina 0,30 €

Nerandi patinkančio teksto? Siųsk atviruką su savo paties įrašytu ar pakoreguotu pasirinktu sveikinimo tekstu.
Ženkite per žemę jūs laimingi,
Neklupdami prieš audrą ir prieš vėją.
Tegul kely obels žiedais Jums sninga
Ir saulės spinduliai vien spindi.
Tingisi spausdinti telefone? Atsisiųsk sveikinimą į telefoną! Siųsk SMS numeriu 1337 su tekstu: PAY SVK 3721 SMS kaina 0,30 €

12